pealkiri
Raha paigutamise harjumused Eestis elavate eestlaste ja venelaste näitel
Habits of Placing Funds for Estonian and Russian People Who Are Living in Estonia
autor
Shavrina, Anastasia
märksõnad
rahvuslik faktor
kultuurilised eripärad
finantsteadlikkus
raha planeerimine
empiiriline analüüs
kvantitatiivne andmeanalüüs
elektrooniline küsimustik
private people
national factor
cultural peculiarities
saving money
quantitative data analysis
electronic questionnaire
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi arvutivõrgu kasutajale.