pealkiri
Eesti gümnaasiumi abiturientide finantskirjaoskus ja seda mõjutavad tegurid
Financial literacy of Estonian high school seniors and factors that affect it
autor
Dobrjanski, Anne-Mari
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus