pealkiri
Eesti kohalike omavalitsuste koostöö edendamine avalike teenuste korraldamisel MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskuse näitel
Promotion of cooperation between Estonia local governments upon organisation of public services based of the example of MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel