pealkiri
2021. aastast jõustuv EL käibemaksu e-kaubanduse pakett tarbija seisukohast
The upcoming EU 2021 VAT e-commerce package from consumer perspective
autor
Rozbroj, Roman
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus