pealkiri
Töötajate finantskäitumise seos suhtumisega rahasse, isiksuseomaduste ja karjääriankrutega
Relationship between employees\ financial behaviour, money attitudes, personality traits and career anchors
autor
Lend, Sarah Kopli
märksõnad
suhtumine rahasse
töötaja motiveerimine
rahaline väärtuspakkumine
töötaja värbamine ja valik
career anchors
motivating employees
recruiting and choosing employees
kaitsmiskuupäev
keel