pealkiri
Hariduse ja muude sotsiaalmajanduslike ja kauplemisega seotud tegurite mõju dispositsiooni efektile Tallinna Börsil
The Influence of Education and Other Socioeconomic and Trading Related Factors on the Disposition Effect on the Tallinn Stock Exchange
autor
Talpsepp, Teele
kaitsmiskuupäev
keel