title
Hariduse ja muude sotsiaalmajanduslike ja kauplemisega seotud tegurite mõju dispositsiooni efektile Tallinna Börsil
The Influence of Education and Other Socioeconomic and Trading Related Factors on the Disposition Effect on the Tallinn Stock Exchange
author
Talpsepp, Teele
defence date
language