pealkiri
Ajateenijate teadlikkus nende põhiõigustest, vabadustest ja kohustustest ning nende õiguste riivamine läbi õigusvastase karistamise vahipataljoni näitel
Conscripts awareness of their fundamental rights, freedom and obligations and the infliction of their rights through wrongful punishment on the example of Guard Battalion
autor
Mugur, Heigo
märksõnad
vabadused ja kohustused
õigusvastased karistused
conscript
freedom and obligations
wrongful punishment
kaitsmiskuupäev
keel
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi arvutivõrgu kasutajale.