pealkiri
Riistvara arendamine gaasi tarne- ja jaotusvõrgu torude oleku seiresüsteemile
Hardware development of Transition Measurement Solution for transmission and distribution pipeline health monitoring
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit