pealkiri
Riigivõla ja valitsuse kulutuste seos majanduskasvuga Suurbritannia näitel
The impact of public debt and government expenditures on economic growth in Great Britain
autor
Hannus, Maimu
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus