pealkiri
Vanussurve Eesti turunduses ja hoiakud visuaalses reklaamis kasutatavate modellide suhtes
Ageism in Estonian marketing and attitude towards models used in visual advertising.
autor
Saluste, Jaana
märksõnad
vanussurve
vanemaealine modell
visuaalne reklaam
age pressure
older models
visual advertising
kaitsmiskuupäev
keel