pealkiri
Pankroti prognoosimine Eesti toitlustus- ja majutusettevõtete näitel
Bankruptcy prediction on the example of Estonian hospitality enterprises
märksõnad
Mereste efektiivsusmaatriks
toitlustus- ja majutusvaldkond
Springate valem
T-mudel
Grant Company
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel