pealkiri
Juristide ja õigusvaldkonna töötajate tööstressi allikad
Sources of Occupational Pressure among Lawyers and Legal Professionals
autor
Kattel, Kaja
märksõnad
stressorid
juristid ja õigusvaldkonna töötajad
stressors
sources of occupational pressure
lawyers and legal professionals
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
piiratud ligipääs
limited access