title
Juristide ja õigusvaldkonna töötajate tööstressi allikad
Sources of Occupational Pressure among Lawyers and Legal Professionals
author
Kattel, Kaja
keywords
stressorid
juristid ja õigusvaldkonna töötajad
stressors
sources of occupational pressure
lawyers and legal professionals
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access