pealkiri
Avalikkuse kaasamise ulatus planeeringute koostamisel: suuliste ettepanekutega arvestamine Rail Balticu maakonnaplaneeringutes
The scope of public involvement in the planning process: the rate of approval of oral proposals in the county plans of Rail Baltic
autor
Heero, Egle
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel