pealkiri
Kodanikupalga kui vaesuse leevendamise meetme rakendamise otstarbekus Eestis
The Feasibility of Implementing Basic Income as a Measure of Relieving Poverty in Estonia
märksõnad
sotsiaaltoetused
vajaduspõhised toetused
universaalsed toetused
toimetulekutoetus
kodanikupalk
kulukus
social benefits
means-tested benefits
universal benefits
subsistence benefit
basic income
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi arvutivõrgu kasutajale.