pealkiri
Elektrienergia tarbimise lühiajaline ennustamine tehisnärvivõrkude abil
Short-Term Load Forecasting Using Artificial Neural Network
autor
Tšetšnev, Vjatšeslav
märksõnad
mudeli parameetrite optimeerimine
sisendatribuutide valimine
andmete skaleerimine
andmete esitamine
eraldiseisev rakendus
model parameter optimization
data rescaling
data representation
standalone application
kaitsmiskuupäev
keel