pealkiri
Kase, haava, sanglepa ja halli lepa pinnaomaduste mõju liimühenduse tugevusele
The effect of surface properties on bond strength of birch, aspen, black alder and grey alder
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 31.05.2025
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal