pealkiri
UI-testide parandamine ja loomine, kasutatud tööriistade ja testtsükli ajakulu analüüs AS Eesti Telekomi veebirakenduse näitel
The process of fixing and creating UI-tests, analysis of the tools used and the duration of the test cycle on the example of AS Eesti Telekom web application
autor
Sams, Rauno
kaitsmiskuupäev
keel