pealkiri
Eesti Kaitseväe olukorra- ning lahinguteadlikkuse süsteemi uue versiooni välja töötamine
Development of the New Version of Command and Control System of the Estonian
autor
Reidolf, Carl-Robert
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.06.2028