pealkiri
COVID-19 kriisi mõju hindamine diskriminantanalüüsil põhinevate pankroti prognoosimise mudelite täpsusele Eesti ettevõtete näitel
Assessing the Impact of COVID-19 Crisis on the Accuracy of Bankruptcy Prediction Models Based on Discriminant Analysis on the Example of Estonian Companies
autor
Sikka, Karl Aaron
kaitsmiskuupäev
keel