pealkiri
Eesti põlevkivielektri ja -õli tootmismahtude prognoos tulevikutehingute põhjal
Forecasting Estonian oil shale electricity and shale oil production volumes on the basis of future transactions
märksõnad
Eesti põlevkivisektor
stsenaariumanalüüs
kütteõli hind
tootmismaht
forvard-hind
spot-hind
tulevikutehing
CO2 püüdmistehnoloogia
emissioonikvoot
muutuvkulu
Estonian oil shale sector
fuel oil price
production volume
forward price
spot price
future transaction
CO2 capture technology
variable cost
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel