pealkiri
SAFE, SFE ja SFME isolatsioonimeetodite võrdlus Prantsuse ürdisegu lenduvate orgaaniliste ühendite analüüsi näitel
Comparison of SAFE, SFE and SFME isolation methods for volatile organic compounds from French herb mix
autor
Tõlgo, Monika
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit