title
SAFE, SFE ja SFME isolatsioonimeetodite võrdlus Prantsuse ürdisegu lenduvate orgaaniliste ühendite analüüsi näitel
Comparison of SAFE, SFE and SFME isolation methods for volatile organic compounds from French herb mix
author
Tõlgo, Monika
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit