pealkiri
Müüjate tööga seotud kindlustunnet ja personali voolavust mõjutavad tegurid Maxima AS-s
Sellers job security and the impact of stuff turnover factors in the Maxima AS
autor
Soldatenko, Ksenia
märksõnad
tööga seotud ebakindlus
tööga soobivus
psühholoogilised tegurid
voolavus
job insecurity
job fit
psychological factors
cashiers
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information