pealkiri
110 kV õhuliinide isolatsiooni töökindluse analüüs ja töökindluse tõstmise meetodid
The study of 110 kV power grid reliability and the measures to decrease insulation failures
autor
Taklaja, Paul
märksõnad
klaas- ja komposiitisolaatorid
saastumine
määramata rikked
isolatsioonirikete vähendamise abinõud
glass and composite insulators
contamination of insulators
indefinite faults
measures to decrease insulation flashovers
110 kV õhuliinide ülekandmisvõrk
110 kV overhead power line grid
väljaandja
TTÜ Kirjastus
kaitsmiskuupäev
identifikaator
ISBN 9789949232994 (publication)
ISBN 9789949233007 (pdf)
ISSN 1406474X
keel