pealkiri
Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine turu vallutamisel. Valio kohtuasi
Abuse of dominant market position by predatory pricing, Valio case
autor
Puisto, Aarne
märksõnad
turgu valitseva seisundi kuritarvitamine
turu vallutamine
asjaomane turg
ELTLi artikkel 102
relevant market
article 102 of the TFEU
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi arvutivõrgu kasutajale.