pealkiri
Personali värbamise kanalid ja valikumeetodid, isiklike kontaktide ja soovitajate osa valikul ja värbamisel
Recruitment channels and methods of selection, role of personal contacts and references in selection and recruitment
autor
Eller, Egle
märksõnad
valikumeetodid ja -kriteeriumid
isiklikud sidemed ja soovitajad
selection methods and criteria
contacts and references
juhendaja
Õunapuu, Tauno
kaitsmiskuupäev
keel