title
Personali värbamise kanalid ja valikumeetodid, isiklike kontaktide ja soovitajate osa valikul ja värbamisel
Recruitment channels and methods of selection, role of personal contacts and references in selection and recruitment
author
Eller, Egle
keywords
valikumeetodid ja -kriteeriumid
isiklikud sidemed ja soovitajad
selection methods and criteria
contacts and references
supervisor
Õunapuu, Tauno
defence date
language