pealkiri
Diastereoselektiivse Stevensi [2,3]-ümberasetusreaktsiooni uurimine
Investigation of the diastereoselective Stevens [2,3]-rearrangement reaction
märksõnad
Stevensi [2,3]-ümberasetusreaktsioon
ammooniumüliid
aluskatalüütiline reaktsioon
α,β-asendatud aminohapete derivaadid
vesiniksidemete katalüüs
faasiülekanne katalüüs
Stevens [2,3]-rearrangement reaction
ammonium ylide
base-catalyzed reaction
α,β-substituted amino acid derivatives
hydrogen-bond catalysis
phase-transfer catalysis
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal