pealkiri
Uusehitisena soetatud eluruumi kasutamine, käibemaksu arvestamine ja deklareerimine Eesti äriühingute näitel aastatel 2015-2021
Use of dwellings acquired as new buildings, calculation and declaration of VAT on the example of Estonian business entities in the years 2015-2021
autor
Marjapuu, Aune Maria
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.07.2027