pealkiri
Variability of Thermohaline Structure in the Gulf of Finland in Summer
Termohaliinse struktuuri muutlikkus Soome lahes suvekuudel
autor
Liblik, Taavi
märksõnad
soolsus
pikaajaline muutlikkus
vertikaalne stratifikatsioon
mõju toitainete ja fütoplanktoni jaotusele
salinity
long-term variability
vertical stratification
impact on nutrients and phytoplankton
väljaandja
TUT Press
juhendaja
kaitsmiskuupäev
17.04.2012
identifikaator
ISBN 9789949232581 (publication)
ISBN 9789949232598 (pdf)
ISSN 14064723
keel