pealkiri
Monitoring of Electrical Distribution Network Operation
Jaotusvõrgu talitluse seire
märksõnad
mathematical model of load
state estimation
steady-state calculation
electrical network load
modelling of loads
load estimation
operation monitoring
koormuse matemaatiline mudel
taltiluse estimeerimine
püsitalitluse arvutamine
elektrivõrgu koormus
koormsuse estimeerimine
talitluse seire
väljaandja
TUT Press
juhendaja
kaitsmiskuupäev
identifikaator
ISBN 9789985599174
ISSN 1406474X
keel