pealkiri
Päikeseenergiast elektri tootmise mõju Eesti elektri hinnale
Solar electricity impact on electricity price in Estonia
autor
Sildver, Sander
märksõnad
päikeseelekter
juhitamatu toodang
Nord Pool turg
EPEX turg
solar electricity
wind electricity
variable production
Nord Pool market
EPEX market
kaitsmiskuupäev
keel