title
Päikeseenergiast elektri tootmise mõju Eesti elektri hinnale
Solar electricity impact on electricity price in Estonia
author
Sildver, Sander
keywords
päikeseelekter
juhitamatu toodang
Nord Pool turg
EPEX turg
solar electricity
wind electricity
variable production
Nord Pool market
EPEX market
defence date
language