pealkiri
Kindlustusandja ja kindlustusvõtja kohustused kindlustusriski realiseerumise korral ning tõendamiskoormise jagunemine poolte vahel kahjukindlustuses
Obligations of the insurer and the policyholder in the event of materialisation of insurance risk and division of the burden of proof between the parties in non-life insurance
autor
Kotke, Krista
märksõnad
kindlustusõigus
kindlustusleping
kindlustushüvitis
tõendamiskoormis
kaitsmiskuupäev
keel