pealkiri
Õhus fenooli sisalduse määramise metoodika uuendamine ja selle valideerimine Eesti Keskkonnauuringute Keskuses
Updating the method of determination of phenol content in the air and its validation in the Estonian Centre for Environmental Research
autor
Torn, Anna
märksõnad
välisõhu saastumine
fenool välisõhus
metoodika valideerimine
spektrofotomeetriline määramine
spectrophotometric determination of phenol
phenol in the atmosphere
kaitsmiskuupäev
keel