pealkiri
Rahvusvahelise avaliku õiguse roll rahulikus dialoogis
The role of Public International Law in peace dialogue
märksõnad
ÜRO Julgeolekunõukogu
Rahvusvaheline Kohus
rahulik lahendamine
non-use of force
the Security Council of United Nations
U.N charter
peaceful settlement
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi arvutivõrgu kasutajale.