pealkiri
Sünnijärgsete ja naturaliseerunud kodanike õigus mitmikkodakondsusele
Right to multiple nationality for citizens by birth and by naturalisation
autor
Rauk, Mary
märksõnad
mitmikkodakondsus
õigus kodakondsusele
dual nationality
multiple nationality
right to citizenship
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi arvutivõrgu kasutajale.