pealkiri
Tartlaste keskkonnateadlikkust ja -käitumist mõjutavad sotsiaal-demograafilised tegurid aastatel 2001, 2006 ja 2011
Socio-demographic factors determining environmental awareness and behaviour of inhabitants of Tartu in 2001, 2006 and 2011
autor
Vent, Mailis
märksõnad
keskkonnakäitumine
environmental behaviour
juhendaja
Külvik, Mart
kaitsmiskuupäev
keel