pealkiri
XGBoosti põhiline pettuste tuvastamise mudel kasutades kaugele arenenud muutujate valiku meetodeid ja Bayesi hüperparameetrite optimisatsiooni
An XGBoost-based Fraud Detection Model for Micro-finance Using Advanced Feature Selection Methods and Bayesian Hyperparameter Optimization
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Konfidentsiaalne lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal