pealkiri
Farmide biogaasi kasutamine kütuseelementides
Use of farms biogas in fuel cells. Использование биогаза фермерских хозяйств в топливных элементах
autor
Hiie, Annika
märksõnad
bioreaktor
membraan CO2/CH4 gaasi eraldamiseks
fuel cells
bioreactor
gas-separating membrane for CO2/CH4
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal