pealkiri
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2013/34/EL halduskoormuse vähendamise eesmärgi täitmine Eestis
Reducing Administrative Burdens in Estonia in Accordance with the Purpose of the Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council
märksõnad
Euroopa raamatupidamisdirektiiv 2013/34/EL
Eesti raamatupidamise seadus
Estonian Accouning Law
micro and small enterprises
kaitsmiskuupäev
keel