pealkiri
Jäätuva vihma ja teiste jaheda perioodi sademetüüpide prognoosimise graafiliste meetodite kasutatavuse hindamine Eesti tingimustes
Assessing the usability of graphical methods for forecasting freezing rain and other wintry precipitation types in Estonian conditions
autor
Katriin Käärik
märksõnad
meteoroloogia
raadiosondid
meteorology
radiosonde
precipitation type
geopotential thickness
freezing rain
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel