pealkiri
Side korraldamine energiatarbekontrolleritega RMS 621 ja GFC 319 Modbus RTU protokolli järgi
Communication set up with the energy consumption controllers RMS 621 & GFC 319 rec Modbus RTU
Организация связи с контроллерами потребления энергии RMS621 и GFC319 по протоколу Modbus RTU
autor
Churakov, Pavel
märksõnad
Modbus RTU kommunikatsiooniprotokoll
energiatarbekontroller
RS-485 liide
GW-7662 lüüs
üldparameetrite arvuti
andmete edastamine
ülekuumendatud aur
Modbus RTU protocol
energy consumption controllers
RS-485 interface
gateway GW-7662
general parameters computer
superheated steam
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information