pealkiri
Tööjõu voolavuse mõju töötajate töömotivatsioonile Grand Rose Spa Hotelli näitel
Workflows influence to employees workmotivation in the excample of Grand Rose Spa Hote
autor
Lember, Katrin
märksõnad
kaitsmiskuupäev
keel