pealkiri
Lengide tootmisprotsessi optimeerimine Saku Metalli näitel
Of door frame production process in Saku Metall
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 31.05.2028
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal