pealkiri
Väljastsõltuvus kui tarbijakäitumist mõjutav faktor (TTÜ Tallinna Kolledži ja Tallinna Ülikooli tudengite näitel)
Field-dependence as a factor affecting consumer behaviour (based on the example of students from Tallinn College of TUT and Tallinn University)
Полезависимость как фактор влияющий на потребительское поведение (на примере студентов ТТУ Таллиннского колледжа и Таллиннского университета)
autor
Kabrits, Lidia
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel