pealkiri
Glütsiini mõju uurimine lactococcus lactis-e morfoloogiale stressitingimustes kasutades voolutsütomeetriat
Study of the effect of glycine on the morphology of lactococcus lactis under stress conditions using flow cytometry
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information