pealkiri
Välised finantseerimisvõimalused noortele ettevõtetele Eestis
The Use of External Financing in New Estonian Enterprises
märksõnad
noor ettevõte
võõrkapital
väline omakapital
sources of financing
young company
debt capital
external equity
kaitsmiskuupäev
keel